www.holdsport.dk  online værktøj til planlægning og koordinering af holdsport
www.dgi.dk - Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
www.gymdanmark.dk - Danmarks Gymnastik Forbund
www.rkic.dk - Roskilde Kongres og Idrætscenter
www.riu.dk - Roskilde Idræts Union
www.klubmodul.dk - foreningens hjemmeside og medlemssystem
www.interbook.roskilde.dk - online booking af haller