Om Svogerslev Gymnastikforening

Indtil kommunesammenlægningen i 1970, hvor den daværende Svogerslev/Kornerup kommune blev delt, eksisterede der en gymnastikforening under navnet Svogerslev/Kornerup Gymnastikforening. Denne forening (eller en del af den) blev fra 1970 videreført under navnet Svogerslev Gymnastikforening (SGF).

De gamle landbrugsområder omkring landsbyen Svogerslev var siden 1962 blevet udstykket og bebygget med parcelhuse, og mange unge børnefamilier bosatte sig i den nye ”haveby”. I 1964 boede der 992 personer i Svogerslev.

SGF fejrede 40 års jubilæum i sæson 2010/2011 og igennem årene har utallige børn, unge og voksne haft mange dejlige timer i foreningen. Nu ser vi mange, der tidligere var i foreningen som børn, komme tilbage som forældre og melde deres børn på børnehold, ligesom mange har været trofaste deltagere på holdene gennem mange, mange år. 

Igennem alle årene har foreningen bestræbt sig på at tilbyde et alsidigt udvalg af idrætsaktiviteter, og antallet af hold er vokset år for år. I dag tæller foreningen næsten 400 medlemmer, personer fra både Svogerslev og mange andre adresser i Roskilde, og programmet uddeles derfor til ca. 2.500 adresser, selvfølgelig overalt i Svogerslev, men også i Roskildes vestlige del og i småbyerne omkring Svogerslev. Alle instruktører, hjælpetrænere og bestyrelsesmedlemmer uddeler flittigt programmer inden sæsonstart.

Utallige frivillige instruktører og hjælpetrænere har i årenes løb gjort et kæmpearbejde og givet medlemmerne god træning og gode oplevelser, idet det sociale aspekt fra starten var en naturlig del af gymnastik/idrætskulturen.


Byens foreninger havde i mange år fælles lokaler på Sct. Andreasskolen, hvilket gav mulighed for dels opbevaring af foreningernes ting, dels – og ikke mindst – mulighed for møder og socialt samvær. Desværre skulle kommunen bruge lokalerne for et par år siden, så nu må foreningerne klare sig uden, men det er et tab, at det ikke længere er muligt, at et hold kan holde julefrokost el. andet i foreningens eget lokale.

Bestyrelsen består af 8 personer: 1 formand, 1 kasserer og 6 medlemmer, som alle vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.  

Vi har mange små og store opgaver, så har du lyst til at være med, hører vi meget gerne fra dig. Mail til info@svogerslev-gf.dk

Mange hilsner

Bestyrelsen